ZKK
Kwi 13 2014

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Oleśnica działa od grudnia 2009 r. Został powołany rozkazem komendanta hufca (L 13) z dniem 16. grudnia 2009 r.

Obecnie funkcjonuje w składzie:
hm. Hanna Musur HR, BOKK  – szefowa zespołu, e-mail
hm. Łukasz Binkowski HR, SOKK
phm. Katarzyna Paprocka HR,
phm. Marlena Piotrowska HR,
phm. Dagmara Słowiakowska HR