Bank Pomysłów
kwi 13 2014

Czasami każdemu z nas brakuje pomysłu na zbiórkę, biwak, czy nabór. Bank Pomysłów Hufca Oleśnica ma służyć nam wszystkim – zarówno osobom, które wypracowały materiały w ramach śródrocznej pracy z drużyną i/lub w trakcie realizacji prób harcerskich i instruktorskich oraz tym, którzy będą korzystali ze sprawdzonych przez innych pomysłów.

Zachęcamy do dzielenia się wypracowanymi materiałami! Poniżej znajdziecie przykładową formatkę konspektu – wypełnijcie ją i przyślijcie phm. Marlenie Piotrowskiej (e-mail)

Przykładowy konspekt [do pobrania]

 Materiały do pobrania:

Pomysły na nabory:
Pomysł na nabór do drużyny starszoharcerskiej [do pobrania]

Propozycje programowe GK
Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem [do pobrania: Chcę wiedzieć więcej…]
2014 kroków do Wolności przygotowana z okazji 25. rocznicy Wyborów 4 Czerwca [do pobrania]
BUM! – Propozycja programowa: materiały dla drużynowego dotyczące tematyki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego [do pobrania]
Raduje się serce – Propozycja programowa nawiązująca do 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, harcerzy w Legionach, odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. oraz Święta Niepodległości [do pobrania]
Idę ze Światłem – Symbolika dwóch kultur i religii [do pobrania]
Leśne Plemiona – propozycja dotycząca wiedzy ekologicznej i puszczańskiej, zachęcająca do aktywności poza harcówką i zdobywania sprawności
Chrzest 996 – propozycja programowa z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski
Każdy inny, wszyscy równi – kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia dla innych ludzi

Poradniki
Drużyna w sieci – poradnik ułatwiający odnalezienie się w harcerskim internecie [do pobrania: Drużyna w sieci]
#Promuj #ZHP – poradnik dla instruktorów i wędrowników Hufca Oleśnica [do pobrania: Poradnik Promuj ZHP]
Obrzędowość drużyny – inspiracja dla funkcyjnych
Indeks ksiąg nakazanych cz. 1 – książki, filmy, aplikacje mobilne
Jak napisać dobry program drużyny?
Jak zorganizować czas dzieciom i młodzieży podczas imprez otwartych? Poradnik animacyjny

Regulaminy
Sprawności harcerskie (przyjęte uchwałą GK ZHP dn. 11.06.2014) [do pobrania: Sprawności harcerskie]
Sprawności zuchowe [do pobrania]
Minima stron WWW w ZHP – załącznik nr 3 do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 r. [do pobrania: Minima stron WWW w ZHP]

Konspekty zbiórek
Harcerki i harcerze: Kto ukradł puchar? (phm. Natalia Koślacz) – pobierz Kto ukradł puchar_
Harcerki i harcerze: Prawo harcerskie cz. 1 (1-6) (phm. Natalia Koślacz) – pobierz Prawoharcerskie1-6
Harcerki i harcerze: Prawo harcerskie cz. 2 (7-10) (phm. Natalia Koślacz) – pobierz Prawoharcerskie7-10
“Wilk, który nigdy nie śpi”, “Gawędy o tych, które przewodziły”, “Księga Jaszczurki”-
historia skautingu i jego twórcy, historia polskich harcerek, łączenie codziennego życia z
harcerskimi wartościami. (sam. Kinga Karolak)  – Konspekt zbiórki książki harcerskie
 

Ciekawe miejsca w sieci
Centralny Bank Pomysłów ZHP – miejsce, w którym możesz znaleźć wiele harcerskich konspektów, pomysłów i poradników i sam/a możesz dzielić się wypracowanymi materiałami