Jak dołączyć do ZHP?
kwi 15 2014

Na pewno nie raz zastanawiali się Państwo, co zrobić, aby Państwa dziecko zostało harcerką lub harcerzem. To proste! Wystarczy sprawdzić na naszej stronie internetowej, kiedy odbywają się zbiórki i zachęcić dziecko do udziału w nich. Terminy zbiórek znajdują się w zakładce jednostki.

Po pierwsze, dlaczego warto zostać harcerzem? Zachęcamy do wysłuchania audycji z dn. 8.09.2014 w Klubie Trójki (gośćmi Klubu Trójki byli Jacek Smura, Joanna Skupińska i Katarzyna Rytko, rozmowę przeprowadził Dariusz Bugalski)!

Chcielibyśmy udzielić Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Do jakiej drużyny powinno należeć moje dziecko?
Wszystko zależy od tego, ile Państwa dziecko ma lat.
W naszym hufcu istnieją drużyny zrzeszające wszystkie grupy metodyczne. Jeśli dziecko ma 6-10 lat powinno należeć do gromady zuchowej, 10-13 lat do drużyny harcerskiej, 13-16 lat do drużyny staszoharcerskiej, natomiast powyżej 16 lat do drużyny wędrowniczej.

Zuchy to dzieci w wieku 6-10 lat. Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

Do drużyny harcerskiej mogą należeć dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Charakterystyczną formą aktywności w drużynach harcerskich jest gra – działanie pozwalające na przyswajanie technik harcerskich, nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności harcerskich, podział na zespoły oraz współzawodnictwo, stwarzające możliwość stałej aktywności i sprawdzania się. Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie wraz z zastępowym zaczynają współorganizować działania zastępu.

Harcerki i harcerze starsi to młodzież w wieku gimnazjalnym (13-16 lat). Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

Wędrownicy to młodzież w wieku 16-21 lat. Najważniejszymi elementami w codziennej pracy w drużynach wędrowniczych są służba oraz wyczyn. Służba – świadome działania specjalistów w różnych dziedzinach skierowane do wewnątrz (m.in. wstępowanie na ścieżkę instruktorską), ale także na zewnątrz naszej organizacji (np. służba na rzecz społeczności lokalnej czy środowiska naturalnego). Wędrownicy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Wyczyn natomiast to ambitne zadanie, dostosowane do potrzeb wędrownika, które umożliwia jego rozwój.

Jak można „zapisać” dziecko do harcerstwa?
Wystarczy, że przyprowadzą Państwo dziecko na zbiórkę odpowiedniej drużyny, a następnie wypełnią zgodę na przynależność dziecka do ZHP i wręczą ją drużynowemu. Wzór zgody znajduje się w zakładce „zgody rodziców”.

Dlaczego warto „zapisać” dziecko do harcerstwa?

 • Jesteśmy największą w Polsce organizacją wychowującą dzieci i młodzież.
 • Harcerstwo ma ponad 100 letnią tradycję.
 • Uczymy poprzez zabawę.
 • Wychowujemy młodych ludzi na pożytecznych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.
 • Uczymy pracy w grupie, samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Rozwijamy potencjał liderski młodych ludzi.
 • Uczymy pierwszej pomocy.
 • Umożliwiamy młodzieży realizację własnych pasji i zainteresowań.
 • Kształtujemy wrażliwość młodzieży na ochronę środowiska.
 • Rozwijamy umiejętności, które procentują w dorosłym życiu.
 • Stwarzamy okazje do nawiązywania mnóstwa znajomości i przyjaźni.
 • Potrafimy połączyć tradycyjne wartości z nowoczesnym wychowaniem.

Ile kosztuje mundur harcerski?
Koszt munduru to wydatek około 150-200 zł.
Jesteśmy świadomi, że dzieci szybko rosną, dlatego w niektórych środowiskach umundurowanie jest własnością drużyny pokrywaną z funduszy uzyskanych np. w ramach zbiórek publicznych lub akcji zarobkowych.
Na umundurowanie składają się: koszula mundurowa, spodnie (czarne lub zielone)/spódnica harcerska (w przypadku spódnicy harcerskiej lub krótkich spodenek harcerskich dziecko będzie nosiło również getry – w barwach drużyny), nakrycie głowy (jednolite w całej drużynie, np. beret, rogatywka, furażerka, kapelusz skautowy), chusta harcerska (jednolita w całej drużynie), pierścień do chusty, naszywka Hufca Oleśnica, lilijka harcerska/krzyż harcerski, pas harcerski.

Czy przynależność do ZHP jest odpłatna?
Zgodnie ze statutem każdy członek ZHP jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej ustala Rada Naczelna ZHP (władza uchwałodawcza ZHP). Miesięczna składka członkowska wynosi obecnie 6 zł.

Kto może należeć do ZHP?
Zgodnie ze Statutem: Członkiem ZHP może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do ZHP i działania zgodnego z zasadami i celami Związku. Osoby do lat 16 mogą należeć do ZHP za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Czy cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą być członkami ZHP?
Tak, cudzoziemcy, mieszkający stale lub czasowo w Polsce, mogą być członkami ZHP.