Instruktor-Wolontariusz
kwi 13 2014

Instruktor=Wolontariusz
Instruktorzy naszego hufca są wolontariuszami – ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo jest naszą pasją, dlatego staramy się przekazać ją innym.

Jak zostać instruktorem ZHP?
Zgodnie ze Statutem ZHP instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
Zasady oraz tryb zdobywania stopni instruktorskich oraz wymagania na stopnie znajdują się w Uchwale nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich. Wzory kart prób i sprawozdań znajdują się na naszej stronie w zakładce KSI.

Internetowy Bank Szkoleń
Chciałbyś/-łabyś wziąć udział w kursie przewodnikowskim, podharcmistrzowskim, lub jakimkolwiek innym, ale nie wiesz, kiedy i gdzie się on odbędzie? Odwiedź Internetowy Bank Szkoleń!
Internetowy Bank Szkoleń jest serwisem prowadzonym przez Centralna Szkołę Instruktorską Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym jego celem jest zapewnienie kadrze ZHP dostępu do szerokiej palety różnych form kształceniowych organizowanych na poziomie centralnym, chorągwianym i hufcowym.