Kapituła HR
Kwi 13 2014

W hufcu funkcjonuje Kapituła stopnia Harcerki Rzeczypospolitej / Harcerza Rzeczypospolitej, w której skład wchodzą:
hm. Hanna Musur HR – przewodnicząca, e-mail (hanna.musur@zhp.net.pl)
hm. Anna Trela
phm. Katarzyna Paprocka HR
phm. Marlena Piotrowska HR
phm. Paulina Wawszczyk HR
phm. Katarzyna Kokot HR