KSI/MKSI
kwi 13 2014

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich działa w składzie:

  • hm. Marlena Piotrowska – przewodnicząca
  • hm. Elżbieta Kokot
  • hm. Bogumiła Marciniak
  • hm. Stanisław Garbicz
  • phm. Marta Majerczak

KSI naszego hufca prowadzi próby przewodnikowskie i podharcmistrzowskie..

Jak zostać instruktorem ZHP?
Zgodnie ze Statutem ZHP instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
Zasady oraz tryb zdobywania stopni instruktorskich oraz wymagania na stopnie znajdują się w Uchwale nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

W celu otwarcia próby przewodnikowskiej/podharcmistrzowskiej należy złożyć wypełniony wniosek o otwarcie próby oraz plan przebiegu próby.

KSI i MKSI chętnie udzielają odpowiedzi na pytania opiekunów prób, kandydatów na instruktorów, osób realizujących próby na stopnie instruktorskie. W celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące Was pytania, bardzo prosimy o kontakt z przewodniczącą KSI/sekretarzem MKSI.

Wzory kart:
Wniosek o otwarcie próby – pobierz Wniosek o otwarcie próby
Plan przebiegu próby przewodnikowskiej – pobierz wzór_próba-przewodnikowska
Plan przebiegu próby podharcmistrzowskiej – pobierz wzór_próba_podharcmistrzowska

Font użyty we wniosku to Museo 300 oraz Museo 700 – do pobrania w repozytorium szablonów ZHP lub na naszej stronie – CzcionkaMuseo(paczka)

W celu zamknięcia próby przewodnikowskiej/podharcmistrzowskiej należy złożyć wypełnione sprawozdanie z przebiegu próby.

Wzory sprawozdań:
Sprawozdanie z przebiegu próby przewodnikowskiej – pobierz wzór_sprawozdania_próba-przewodnikowska
Sprawozdanie z przebiegu próby podharcmistrzowskiej – pobierz wzór_sprawozdania_próba podharcmistrzowska