NAZ
kwi 13 2014

Komenda Hufca stara się przygotowywać atrakcyjną formę wypoczynku dla dzieci pozostających w okresie ferii zimowych w naszym mieście – Nieobozową Akcję Zimową. Podczas zimowego wypoczynku organizujemy zajęcia adresowane do członków gromad zuchowych, drużyn harcerskich oraz ich szkolnych koleżanek i kolegów niezrzeszonych w ZHP.

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w godzinach 9.00- 14.00. Program NAZ obejmuje zajęcia świetlicowe, rozgrywki sportowe, zajęcia manualne oraz gry i zabawy świetlicowe organizowane przez naszych instruktorów. Zróżnicowany program jest uzupełniany także wyjściami na basen, wyjazdami do kina czy miejsc tematycznych.

Corocznie Nieobozowa Akcja Zimowa przybiera inną tematycznie fabułę, np. “Podróż z listem przez świat”, “W krainie smoków”, “Tarczą i mieczem – na rycerskim szlaku”.

Informacje o NAZ 2015 pojawią się na początku 2015 roku!