Rada Przyjaciół Harcerstwa
kwi 13 2014

Rada Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Oleśnickiej została założona 23.06.2004 roku. Akt założycielski podpisało 9 osób, które zdecydowały się lokalnie wspierać działania ZHP. Przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcerstwa jest Jan Bronś, natomiast wiceprzewodniczącym – Jan Głowa.

RPH zajmuje się m.in. budowaniem pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie, tworzeniem  przychylnego i życzliwego klimatu dla działań harcerstwa, udzielaniem pomocy jednostkom organizacyjnym ZHP, wspieraniem działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne ZHP na rzecz dzieci i młodzieży, wspomaganiem działalności organizacyjnej i finansowo-gospodarczej jednostek organizacyjnych ZHP.

Jan Bronś- Przewodniczący Rady
Jan Głowawiceprzewodniczący Rady
Aleksander Dachowski – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Oleśnicy
Emil Matuszak
Jacek Noworycki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy
Irena Lisikiewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy
Włodzimierz Obiegło
Walerian Pietrzak
hm. Stanisław Garbicz – sekretarz Rady

od 3 listopada 2011r.w szeregach Rady Przyjaciół Harcerstwa działają również:
Marcin Kasina – Wójt Gminy Oleśnica
Iwona Zawada – Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach
Zbigniew Potyrała
Agata Szpiłyk – Dyrektor MOKiS
asp. Aneta Sosnowska