ZP
Kwi 13 2014

Zespół Programowy Hufca powstał w marcu 2011 r., powołany rozkazem komendanta hufca L3/2011.

Skład zespołu:
phm. Paulina Wawszczyk HR – szefowa zespołu, e-mail
phm. Katarzyna Paprocka HR
pwd. Magdalena Ratajczyk HO
phm. Dagmara Słowiakowska HR
pwd. Katarzyna Suchińska HO
pwd. Brajan Kowalczyk HR
sam. Dominika Olejnik
sam. Natalia Łuczak