Nieprzetarty Szlak
wrz 6 2023

Drużyny Nieprzetartego Szlaku to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dzięki Instruktorkom i Instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dziś prawie 4500 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację. Drużyny te najczęściej działają w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.

13. Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Cichociemni”
Zbiórki: SOSW nr 11, ul. Kamienna 99/100, Wrocław. Informacja o zbiórkach na fanpage’u drużyny.
Drużynowa: phm. Joanna Kulisiak-Kaźmierczak
Fanpage drużyny na Facebook’u