Pobierowo 2020 – ważna informacja
maj 26 2020

Drogie Harcerki, Harcerze,
Szanowni Rodzice,
bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zapytanie o zainteresowanie obozem. Harcerska Akcja Letnia stanowi zwieńczenie i podsumowanie roku harcerskiego, jest niezmiernie ważnym fragmentem pracy każdej z drużyn, jednak, po wielu godzinach dyskusji i konsultacji, biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznego obozu w Pobierowie.

W obliczu wyzwania, jakim jest pandemia, analizujemy możliwości realizacji alternatywnych form Harcerskiej Akcji Letniej podsumowujących śródroczną pracę drużyn naszego hufca oraz zapewniających ciągłość procesu wychowawczego. Wspólnymi siłami zastanawiamy się nad przygotowaniem krótszych form bezpiecznego wypoczynku dla drużyn przy zastosowaniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, które określone zostaną przez MEN w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Pod uwagę bierzemy m.in. krótkie biwaki dla małej liczby uczestników w niedużej odległości od Oleśnicy.

Liczymy na zrozumienie naszej decyzji podjętej w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Wierzymy, że przyczyni się ona do zahamowania rozprzestrzeniania epidemii a za rok wszyscy spakujemy plecaki i wyruszymy na wspólny obóz.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Komenda Hufca ZHP Oleśnicaby Marlena Piotrowska